Onbegrepen vrouwenklachten

Binnenkort meer informatie


Spreekuur :06...50684289 of 0182-584053.

Openingstijden: 8.00 uur - 21.00 uur.

Skype consult en Consult aan huis.

VRAGEN STELLEN EN VRAGEN FORMULIER

 
Wanneer u dit wilt kunt u mij gratis vragen stellen over uw klacht.
Wanneer u een consult wenst over uw klacht, wilt u dan de vragen kort beantwoorden en mij via de mail toesturen?
 
1. Wat is uw naam, geboortedatum, beroep, adres, telefoonnummer?
2. Wat is uw hoofdklacht?
3. Wanneer is de klacht ontstaan?
4. Wat is er al aan uw klacht gedaan?
5. Wanneer hebt u het meeste last van de klacht?
6. Wat verbetert de klacht?
7. Hoe reageert u emotioneel op de klacht?
8. Zijn er nog andere klachten? Zo ja: welke?
9. Welke medicijnen, voedingssupplementen e.d. gebruikt u?
10. Bent u gevoelig voor medicijnen?
11. Kunt u kort aangeven of er operaties zijn voorgekomen in de familie van moeders-vaderskant?
12. Heeft u zelf operaties ondergaan?Aktiviteiten

Nieuws/artikelen: de moeite waard

Blog

Vrouwenklachten

Boekbespreking.